Dane kontaktowe

 Telefon +48 501 487 344
 mail - sekty_katowice@op.pl 
ŚLĄSKIE CENTRUM INFORMACJI O SEKTACH 
I GRUPACH PSYCHOMANIPULACYJNYCH
ROK POWSTANIA 1995
 
       
Koordynator: mgr Dariusz Pietrek – psychoterapeuta w Katowickim Instytucie Psychoterapii
e-mail:  sekty_katowice@op.pl 
tel. kom. 501 48 73 44 
      
 
WAŻNE - Na spotkanie proszę się umawiać telefonicznie !
 
Można nas znaleźć na Facebooku

 
Śląskie Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych specjalizuje się w problematyce:

 
1. Zagrożeń ze strony sekt – religijnych, ekonomicznych, terapeutycznych i edukacyjnych.
2. Zagrożeń związane z praktykowaniem okultyzmu, magii, tarota, New Age
3. Zagrożeń ze strony technik wpływu społecznego – psychomanipulacja stosowanych w sektach, biznesie, reklamie czy relacjach międzyludzkich
4. Pomocy psychoterapeutycznej
5. Szeroko pojęta profilaktyka – wykłady i szkolenia podczas rekolekcji, spotkania dotyczące problematyki sekt i zagrożeń duchowych dla każdej grupy (szkoły, uczelnie, parafie.) 
 
Formy pracy Śląskiego Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych 
 
·  konsultacje indywidualne i telefon zaufania - 501487344; struktura dyżuru: diagnoza problemu, oferta pomocy, dwustronne uznanie warunków pomocy, realizacja ustalonej w czasie dyżuru pomocy;
·   przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych osobom poszkodowanym przez sekty a także pomaganie im w odnalezieniu się w społeczeństwie – terapia wyjścia. Pracujemy także z całą rodziną, która często była poraniona odejściem członka rodziny do jakiejś sekty;
·  udzielamy informacji na temat sekt, nowych ruchów religijnych i grup 
psychomanipulacyjnych działających na terenie województwa Śląskiego;
·  informujemy o sposobach werbunku (psychomanipulacja), pracy nad osobą zwerbowaną (tzn. zmiany systemu wartości i świadomości), a także o konsekwencjach przynależności do różnych sekt religijnych, ekonomicznych, edukacyjnych i terapeutycznych;
·  organizujemy prelekcję, warsztaty profilaktyczne w szkołach, Poradniach Pedagogiczno - Psychologicznych oraz innych placówkach oświatowych i kościelnych na terenie województwa.


Śląskie Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych działa w oparciu o definicję zawartą w Raporcie MSWiA z 2000 roku – „ Za sektę można uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków; która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny”.  
Śląskie Centrum Informacji o Sektach dalekie jest od ksenofobicznego sposobu patrzenia i funkcjonowania na zasadzie:, „ co nie katolickie to sekta”. 
 
Śląskie Centrum Informacji o Sektach nigdy nie stosowało tzw. deprogramingu lub działania skierowanego na wyciąganie z sekty i „wkładanie” np. do Kościoła Katolickiego. 

 
Od początku działalności Śląskiego Centrum najważniejsza w naszej pracy jest wolność jednostki, która samodzielnie decyduje o swojej przyszłości. 

 
Śląskie Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych współpracuje z innymi ośrodkami zajmującymi się problematyką sekt, New Age czy okultyzmem.